1
Akt notarialny
Akt notarialny (np. umowa sprzedaży, protokół, oświadczanie, pełnomocnictwo) jest sporządzany w języku polskim przez notariusza i zawiera:

  • datę i miejsce zawarcia,
  • dane notariusza,
  • dane stron aktu,
  • oświadczenie woli stron,
  • opis stanu prawnego,
  • stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany,
  • podpisy biorących udział w akcie oraz podpis notariusza.
2
Wypisy
Oryginał aktu notarialnego pozostaje w kancelarii, natomiast strony oraz inne osoby uprawnione otrzymują wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału.

Wypis jest identycznym powtórzeniem oryginału.

Wypis podpisuje notariusz i opatruje pieczęcią oraz parafuje na złączach.

Forma Notarialna Czynności.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Czynności notarialnych może dokonywać również asesor notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Pełnomocnictwo →
Poświadczenie →
Darowizna →
Sprzedaż →
Zamiana →
Testament →
Dział spadku →

Notariusz dokonuje następujących czynności:

Sporządza akty notarialne.

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum.

Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia.

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum.

Sporządza poświadczenia.

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum.

Doręcza oświadczenia.

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum.

Spisuje protokoły.

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum.

Sporządza protesty weksli i czeków.

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum.

Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe.

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum.

Sporządza wypisy.

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum.

Sporządza odpisy.

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum.

Sporządza wyciągi dokumentów.

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum.

Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum.

Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum.

O KANCELARII

“W ramach prowadzonej działalności Kancelarii proponujemy Państwu
profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy.”

— Notariusz Michał Łukaszewicz

Logo_KNML_Sign_70x70